Whatsapp tegen woninginbraken

in uw wijk opzetten.Hoofdstuk

Inleiding

Communicatie naar de burger

Communicatie binnen de WhatsApp groepen

Schematische indeling WhatsApp groepen

Wijkgroep

Stuurgroep

Regiegroep

Routepad WhatsAppmelding

Voorlichting

WhatsApp 2.0

Bronnen
Bijlage:
Gedragsregels

Inleiding:
Deze handreiking is geschreven naar aanleiding van de ervaringen die wij, Peter, Niels, Gijs en Frank hebben
opgedaan bij het opzetten van WhatsApp groepen in onze wijken.
De ervaringen van Peter, de bedenker, hebben Gijs en Frank geholpen bij het opzetten van hun WhatsApp
groepen.

Van tevoren was al duidelijk dat deze groepen een burgerinitiatief zijn en moeten blijven. De gemeente Ede
speelde een grote rol in het opzetten van de WhatsApp groepen.
Echter, omdat wij als politie met meldingen vanuit de WhatsApp groepen te maken krijgen hebben wij wel
gemeend dat we een werkwijze binnen de WhatsApp groepen moesten ontwikkelen zodat de meldingen binnen
de processen van de politie passen.
Juist omdat het een burgerinitiatief is moet er draagvlak zijn in de wijk. Begin er als politie niet aan als dit er niet
is.

Daarnaast hebben Gijs en ik ervoor gekozen om de bewoners van onze wijk voor te lichten over de 1000-ogen
methodiek, het herkennen van afwijkend, verdacht gedrag. Met name wordt er ingegaan op wat de norm in de
wijk is, wat een verdachte situatie is en het belang van SAAR, hierover later meer. Voor collega’s en burgers is
daar een workshop voor. Wij hebben gemerkt dat de kwaliteit van de meldingen, met name als het om
signalementen gaat, omhoog gegaan is. Men weet waarnaar men moet kijken.
In de handreiking staan diverse websites, wij adviseren u deze te bezoeken. Daar vind u voldoende informatie
om een WhastApp groep op te zetten. Wilt u een 1000-ogen training kun u contact opnemen met Gijs of Frank
via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij wensen u veel succes met het opzetten van een WhatsApp groep in uw wijk.

Communicatie naar de burger:
Om de burger te bereiken zijn we gestart met een bericht op de facebooksite van ons. Vervolgens hebben we
via twitter aandacht gevraagd voor onze facebooksite. Met de facebooksite bereikten we een bepaalt publiek.
De berichten die we daar op plaatsen deden we in eigen beheer.

Om meer mensen te bereiken hebben we via burgernetmail, in een bepaalt postcodegebied, een bericht
verstuurt. Dit bericht is door ons opgesteld en geredigeerd door de afdeling communicatie. Met dat bericht
bereikten we 1136 mailadressen in een keer.
Nb. Onze facebooksite is "geliked" door een medewerkster van de afdeling communicatie zodat er enigszins
hulp is bij wat we posten.

Inmiddels had zich een enthousiaste burger gemeld. Hij stelde een deel van zijn internetsite ter beschikking voor
het aanmelden bij de WhatsApp groepen. Dit is Hielke Bethlehem, op zijn internetsite is veel te vinden over dit
onderwerp; www.vuurvreter.eu. Voor het technische gedeelte van het opzetten verwijzen wij dat ook door naar
Hielke.

Aanmelden voor de WhatsAppgroepen kan via een link op de site van de gemeente Ede (www.ede.nl) of via de
site van Hielke. Bij beide sites krijg je een aanmeldformulier en moet je akkoord gaan met de gedragsregels.
Via deze twee centrale punten worden de gegevens van de nieuwe leden doorgestuurd naar de
telefoonbeheerder van de wijk waar het nieuwe lid woont.

Communicatie binnen de WhatsApp groepen:
Een WhatsAppgroep tegen woninginbraken moet een slapende groep zijn die alleen actief wordt als er
daadwerkelijk en op dit moment een verdachte- of heterdaadsituatie aan de gang is.
Wij hebben gemeend een aantal gedragsregels op te stellen. Er wordt in de regels op de procedure van melden
en berichtgeving gestuurd. Met name dat er alleen gereageerd wordt bij heterdaad situatie waar je normaal 112
voor zou bellen.

Deze regels zijn belangrijk omdat ze binnen het bestaande protocollen van de politiemeldkamer moeten vallen.
Omdat het een burgerinitiatief is waarbij de politie met raad en daad adviseert moeten de WhatsApp groepen
ook zelfcorrigerend zijn. De beheerder van de groep, in samenspraak met de regiegroepleden doen dit. Bij het
wijzen op het zich niet houden aan de spelregels geniet het de voorkeur om dit niet in de WhatsApp groep zelf te
doen maar in een persoonlijk bericht of gesprek.
Onderaan de pagina vindt u de gedragsregels.

Schematische indeling WhatsApp groepen:
Uit de ervaringen van Peter is na overleg met ons allen gebleken dat onderstaand schema het beste voor Ede
werkt. De WhatsAppgroepen zijn als volgt ingedeeld is:
1. wijkgroep
2. stuurgroep
3. regiegroep
Dit is de manier die in Ede werkt, in uw gemeente kan een andere indeling mogelijk beter werken of beter
aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Wijkgroep:
- De wijkgroep bestaat uit leden van de wijk. Een WhatsAppgroep kan uit maximaal uit 256 leden bestaan.
- Een wijkgroeplid zal zowel berichten plaatsen van verdachte- of heterdaadsituaties als reageren op
meldingen van anderen deze situaties.

Wij hebben ervoor gekozen om niet te kijken naar waar de deelnemer in de wijk woont maar gewoon als lid in te
voeren. Bij meerdere wijkgroepen zou het een tactisch voordeel kunnen hebben om deelnemers op een
bepaalde manier in te delen. Denk hierbij aan woningen bij wijkontsluitingswegen enz. Nb: De telefoonbeheerder
(een stuurgroeplid) voert de nieuwe leden in.

Groepen kunnen o.i. het best op wijkniveau gemaakt worden. Straatniveau is te klein gebleken.

Stuurgroep:
- Vanuit de wijkgroep zitten 3 a 4 personen in de stuurgroep. Mocht de wijkgroep groter worden dan 256
personen worden dan wordt er een nieuwe wijkgroep aangemaakt. De 3 a 4 personen van de stuurgroep
zitten óók in die wijkgroep.

- De stuurgroepleden hebben contact met de wijkagent.
- Een van de stuurgroepleden beheert de groep en wordt telefoonbeheerder genoemd.

Regiegroep:
- De leden van de stuurgroep zitten ook in de regiegroep.
- Bij berichten voor meerdere wijken kunnen de leden van de regiegroep berichten doorAppen vanuit hun
eigen wijk naar de regiegroep. Andere stuurgroepleden kunnen het bericht (als het relevant is voor hun wijk)
doorAppen in hun wijk. Dit is belangrijk als een persoon of voertuig waarover geAppt wordt zich beweegt
van de ene naar de andere wijk. Theoretisch zou een voertuig of persoon door heel Ede, via de WhatsApp,
gevolgd kunnen worden.

- Regiegroepleden/stuurgroepleden zijn binnen de WhatsApp groepen zelfstandig opererende personen die,
voordat ze iets plaatsen, kijken of een ander regiegroeplid niet hetzelfde geplaatst heeft. Ze hoeven geen
verantwoording af te leggen aan de andere regiegroep leden als hun acties binnen de gedragsregels vallen.

Routepad van een WhatsAppmelding volgens SAAR:
De route die een WhatsAppmeling volgt wordt grotendeels bepaald door SAAR.
SAAR staat voor:
S Signaleer
A Alarmeer
A App
R Reageer
Juist door SAAR vallen de WhatsAppmeldingen binnen een bestaand politieproces.

Routepad:
1. Een verdachte situatie wordt ontdekt (Signaleer).
2. De politie wordt gebeld door 112 te bellen (Alarmeer).
3. De verdachte situatie wordt gemeld in de Appgroep van de wijk waar je lid van bent (App).
Daarin wordt gemeld:
- Dat je de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft nieuwe info die andere
leden in de groep plaatsen door aan de politie),
- Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz is/zijn.
- Wat je zelf gaat doen.
4. Degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht, reageert op een manier waarbij hij/zij
zich het prettigst bij voelen (Reageer).
5. Als andere leden ze zien en bij nieuwe ontwikkelingen worden dit op de WhatsApp gezet.
6. Stuurgroepleden beoordelen bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze relevant zijn voor andere
wijken en plaatsen ze daarna (wel of niet) in de regiegroep.
7. Stuurgroepleden van de andere wijken beoordelen ook of het bericht relevant is voor hun wijk. Is dit zo dan
zetten ze het bericht door naar hun wijk.
8. Bij het signaleren in de andere wijk dient degen die dit signaleert de politie te bellen (SAAR begint opnieuw)
9. Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is degene
die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.

Voorlichting:
Gijs en Frank hebben ervoor gekozen om de wijken voor te lichten over de WhatsApp groepen. Dit is een keuze
die gemaakt hebben zodat we in konden gaan op onder andere:
- Wat is een verdachte situatie,
- Wanneer bel ik 112,
- SAAR,
- Moet / mag ik iemand aanspreken en zo ja hoe doe ik dat (het klantvriendelijke gesprek),

De zogenaamde 1000-ogen werkwijze maar dan voor burgers. Powerpoints zijn beschikbaar.

Mocht u deze keuze maken probeer hem dan als agendapunt in te passen bij een buurtbijeenkomst die vanuit
de gemeente georganiseerd wordt.

Het uitnodigen van de WhatsApp groepsleden kan via de mail, die hebben ze opgegeven.

Tip: Stuur wel alles in BCC zodat men niet elkaars mailadres ziet.
Mocht u al zover zijn dat alle leden ingedeeld zijn zou dit ook via een App kunnen. Echter, omdat we strak in de
gedragsregels zitten negeren wij bij zo'n uitnodiging als eerste de gedragsregels. U zult dit ongetwijfeld
terugkrijgen tijdens de bijeenkomst.

WhatsApp 2.0:
Februari 2016: Nu de WhatsApp groepen staan en lopen werd het tijd om een nieuwe impuls te geven.
Inmiddels zijn de meeste collega’s voorzien van een nieuwe smartphone waarmee we wel kunnen WhatsApp
berichten kunnen versturen. De politie kan dus meldingen uitzetten naar de burgers, WhatsApp 2.0.


Dit houdt in dat we de BPZ medewerkers toevoegen in de Regie-groep.
Deze BPZ medewerkers kunnen de meldingen van verdachte zaken die niet via de Whatsapp deelnemers
binnenkomen plaatsen in de Regie-groep.Dit doen ze onder vermelding van “Politiebericht” en “Afloopbericht”.
Het grote voordeel is bij een wat langere aanrijtijden al mensen uit kunnen kijken naar de “verdachte(n)”.
En de politie zo nodig de weg te wijzen naar de verdachte(n). Of de meldkamer op de hoogte brengen van nieuwe feiten.

Van de deelnemers/burgers in de Regie-groep verwachten wij dat zij de melding van de politie in de juiste wijk
wegzetten en eventuele reactie uit de wijk plaatsten in de Regie-groep.
Immers, op een aantal wijkagenten na, zitten de meeste BPZ medewerkers alleen in de Regie-groep.
Qua schematische indeling zal het er zo uit zien:

Het routepad van de WhatsApp melding (blz 6) zal er anders uit komen te zien. Je start in punt 3 met het
politiebericht.
Het is hierbij van belang dat óf
- nieuwe meldingen uit de wijkgroep doorgezet worden naar de regiegroep

óf

- de politie telefonisch contact opneemt met een van de regiegroepleden (of andersom)
Daarna zal min of meer het routepad gevolgd worden.
We hebben gemerkt dat het een gediscipineerde groep is die niet zomaar gaat bellen met een van de
politiemedewerkers die in de stuurgroep zitten.

Externe bronnen:

- www.vuurvreter.eu
- YouTube: zoekvraag 1000-ogen
- Het CCV, zoekvraag “Gespot!”
- www.ede.nl
- twitter: @saarede
- facebook: www.facebook.com/SaarEde

Gedragsregels:

Deelnemersvoorwaarden WhatsApp

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Het lid van de groep is alleen lid van de groep waar hij/zij woont
3.WhatsApp is een burgerinitiatief.
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. (Alleen actuele meldingen *)
- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen.
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan
de kleur, het merk, het type en het kenteken.
9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.
10. Het niet zich niet houden aan deze deelnemersvoorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de
groep.
11. In alle gevallen waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de
regiegroep eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.
*inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de Whatsapp groep.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

1: het lid van de groep woont in de wijk van de groep

2: het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep

3: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

 

 WhatsApp opstarten in uw wijk door Frank Arendsen, wijkagent in Ede

Bezoekers teller

939349
Vandaag
Gisteren
Deze week
Dit jaar
Vorige week
Vorige maand
Totaal
209
163
372
450362
10441
13991
939349

Your IP: 44.192.115.114
2023-09-26 22:00